Spytkowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony w południowo - wschodniej części miejscowości, obok cmentarza ewangelickiego. Wejście na ten niewielki cmentarz, ujęte jest dwoma kolumnami z łamanego kamienia, zwieńczonymi rzeźbami czworostronnych krzyży żelaznych. Na końcu osi głównej niewielki centralny pomnik z krzyżem i tablicą inskrypcyjną. Wzdłuż głównej alei, równo rozłożone poduszki betonoiwe z imiennymi inskrypcjami.
Pochowano tu 21 Niemców i 3 Rosjan.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej