Upałty Małe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zbiorowa mogiła żołnierzy armii rosyjskiej, jest miejscem spoczynku 3 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w I wś 1914-15r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej