Wydminy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wydminy, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

W kwaterze na cmentarzu parafialnym, pochowano 10 żołnierzy niemieckich (6 o znanej tożsamości, 4 nieznanych) i 84 żołnierzy rosyjskich. Pierwotnie byli pochowani obok kościoła. Na betonowych poduszkach zachowane inskrypcje imienne (nieczytelne). Znajdują się tu także mogiły ofiar cywilnych, zabitych w sierpniu 1914 r. Na ich nagrobkach widnieje napis:
HIER RUHT 1 UNBEK. DEUTSCHER BURGER DER BEIM RUSSENEINFALL IN AUG. 1914 DEN TOD FAND.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej