Wyszowate


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miłki, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na zalesionym wzgórzu niewielki cmentarz wojenny oznaczony drewnianym krzyżem prawosławnym. Do cmentarza prowadzą kamienne schody. Spoczywa tu 14 Rosjan. Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-03-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej