Pozorty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zalewo, pow. Iławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej