Srokowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Srokowo, pow. kętrzyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Niem. nazwa (foto: Kazik - Pomorskie Forum Eksploracyjne)

Opracowanie:Artur Melke
Data danych:2009-01-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej