Jagarzewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Janowo, pow. nidzicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

(foto: Dariusz Felba)

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej