Muszaki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Janowo, pow. nidzicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny zlokalizowany na terenie byłego poligonu wojskowego w Muszakach. Na cmentarzu pochowano 147 żołnierzy niemieckich i 209 rosyjskich, poległych w bitwie 30.08.1914 r., większość w mogiłach bezimiennych.
[info: Andrzej Wdowski]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RUDOWICZ-GREN-1914-08-30--- -


Powrót do strony głównej