Stare Guty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Grób cywilnej ofiary wojny na starym cmentarzu ewangelickim.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-03-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KARKOSKAFRITZ--1914--- -


Powrót do strony głównej