Działdowo I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Działdowo, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy ulicy Męczenników stoi tzw. Monument Lotników. Pomnik wzniesiono w 1916 r. w miejscu mogiły dwóch pilotów - niemieckiego i rosyjskiego - którzy zestrzelili się wzajemnie w sierpniu 1914 r. Obiekt został odnowiony. Powróciły też na swoje miejsce tablice z napisami w języku polskim, niemieckim i rosyjskim:
„Za życia wrogowie, w obliczu śmierci równi”.
Powyżej umieszczono dwa krzyże, równoramienny - niemiecki i sześcioramienny-prawosławny.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Dariusz Felba
Data danych:2008-03-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej