Olsztyn II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Olsztyn, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony na północnym skraju miasta, w lesie miejskim, po wschodniej stronie szosy do Lidzbarka Warmińskiego.
Pierwotny układ cmentarza nieznany.
Z dawnego układu zachował się granitowy głaz z wykutą inskrypcją w języku niemieckim:
"HIER RUHEN RUSSISCHE SOLDATEN • DIE DEM GEBOTE IHRES HERRSCHERS • FOLGEND IM KAMPFE GEGEN DIE BEFREIER • OSTPREUSSENS DEN TOD ERLITTEN • UND FERN VON IHRER HEIMAT BEIGESETZT SIND • 1914"
"TU SPOCZYWAJĄ ROSYJSCY ŻOŁNIERZE • WIERNI ROZKAZOM SWOJEGO WŁADCY • POLEGLI W WALCE PRZECIW WYZWOLICIELOM PRUS WSCHODNICH • I POCHOWANI ZOSTALI Z DALA OD SWOICH OJCZYSTYCH STRON • 1914"

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej