Czerwona Niwa Parcel


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany wśród pól w kępie drzew i krzewów około 400 metrów od szosy z Guzowa do Humina, po jej południowej stronie. Widoczny z drogi.

Obiekt na planie prostokąta o wymiarach 25 x 90 m. Składa się z dwóch kwater przeciętych polną drogą. Częściowo otoczony wałem. Na wale zachodnim w połowie jego długości metalowy krzyż z nieczytelną tabliczką. Mogiły ziemne rozmieszczone regularnie, słabo widoczne.
Obiekt wymaga pilnego remontu. Według relacji miejscowych mieszkańców podobno w tym miejscu w czasie I wojny światowej znajdowało się stanowisko artylerii rosyjskiej. Brak danych o ilości pochowanych u żołnierzy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej