Dobrąg


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Barczewo, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła bezimienna na skraju lasu przy drodze krajowej nr 16. Pochowano tu 4 Niemców i 3 Rosjan.
(foto: "Anarchista" z PFE)

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2008-03-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej