Drwęck


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest w lesie, ok. 350 m. na południe od wsi. Jadąc w kierunku Pacółtówka, minąwszy zwartą zabudowę wsi należy skręcić w lewo polną drogę, cmentarz znajduje się na zboczu po lewej stronie. Składa się z ośmiu tarasów, na których rozmieszczone są mogiły, otoczone kamiennymi krawężnikami. Zbocza tarasów wyłożone są kamieniem, z tyłu wzniesiono kamienny bastion, na szczycie którego stoi duży krzyż. Spoczywa na nim 183 niemieckich żołnierzy poległych 28 sierpnia 1914 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej