Głosków Letnisko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W różnych opracowaniach lokalizowany jako cmentarz w Gołkowie. Zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Lipowej (Gołkowskiej) przy torach kolejki wąskotorowej.

Obiekt na planie prostokąta o wymiarach 9 x 6,5 m. 6 drewnianych krzyży zwieńczonych daszkami. Na skrzyżowaniu ramion drewniane tabliczki bez nazwisk. Po obu stronach murki - ławeczki z kamienia, od góry betonowa wylewka. W południowej części obramowana kamieniami mogiła, na niej polny kamień z granitową tablicą z napisem:
TU SPOCZYWAJĄ
ŻOŁNIERZE
WOJNY 1914 - 1918
Brak informacji o ilości i przynależności państwowej pochowanych tu żołnierzy. Cmentarz po remoncie, zadbany.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej