Mierki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz usytuowany jest w centrum wsi, przy głównej drodze. Uporządkowany, ogrodzony; na grobach stoją nowe krzyże. Na końcu głównej osi duży głaz z napisem: " DEN HELDEN DES WELTKRIEGES 1914/1918 / DIE DANKBARE HEIMAT". Zachowała się też stella na grobie podoficera. Spoczywa tu 183 żołnierzy niemieckich i 213 rosyjskich, poległych w dniach 27 - 29 sierpnia 1914 r. (foto: Dariusz Felba, Piotr Żaczek)

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SELLWILHELMUNTEROFFIZIER9 K. 34 INF. REGT1914-08-28--- -


Powrót do strony głównej