Olsztynek I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny, tzw "Duży cmentarz", położony jest w pobliżu leśniczówki Jagiełłek, około 800 m. na północ od obwodnicy, po zachodniej stronie drogi, będącej przedłużeniem ul. Leśnej. Układ mogił uległ zatarciu, lecz na mogiłach ustawione są nowe kamienne krzyże, które zastąpiły oryginalne - drewniane. Pochowano tu 137 żołnierzy niemieckich i 307 rosyjskich.
Ok. 100 m. na północ po drugiej stronie drogi znajduje się tzw. "Mały cmentarz".

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej