Olsztynek II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny, tzw "Mały cmentarz", położony jest w pobliżu leśniczówki Jagiełłek, około 900 m. na północ od obwodnicy, po wschodniej stronie drogi, będącej przedłużeniem ul. Leśnej, ok. 100 m. od tzw. "Dużego cmentarza". Ma formę podłużnej mogiły ok. 5 x 10 metrów. Obecnie w złym stanie: kamienny obelisk w ruinie, mogiła zatarta i zarośnięta. Spoczywa tu 63 żołnierzy niemieckich poległych 28 sierpnia 1914 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej