Gójsk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczutowo, pow. sierpecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Cmentarz na skraju wsi Gójsk ok. 100 m na zachód od drogi krajowej nr 10. Mogiła znajduje się przy polnej drodze.

Pagórek usypany na planie kwadratu o wymiarach ok. 14 x 14 m. Od strony drogi wejście po kamiennych schodkach. Obiekt jest opasany betonową podmurówką z metalowymi słupkami połączonymi łańcuchami. W centralnym miejscu mogiły znajduje się kamienna tablica z napisem:
DIESER
HÜGEL DECKT
EINUNDACHTZIG
DEUTSCHE NEUN
UNDNEUNZIG
RUSSEN
co w wolnym przekładzie oznacza:
TEN KOPIEC
KRYJE OSIEMDZIESIĘCIU JEDEN
NIEMCÓW [ I ] DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU
DZIEWIĘCIU
ROSJAN
(tłumaczenie: Dariusz Wypych)
Pod tym napisem wyryto krzyż z wydłużonym dolnym ramieniem, datę 1915 oraz litery R.I.P.
Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej