Wola Gołkowska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz na terenie leśnym przy ulicy Rybnej.

Stan zachowania szczątkowy. Mogiły ziemne, słabo widoczne. Na niektórych z nich małe drewniane krzyżyki z patyków. W części centralnej na betonowym cokole metalowy krzyż wysokości ok. 2 m. zwieńczony glorią i ukrzyżowanym Chrystusem. Na cokole napis:
1914 – 1915
86 DEUTSCHE
Pod cokołem polny kamień z wyrytym napisem:
Módlcie się za poległych
Całość otoczona podmurówką z kamienia o wysokości ok. 15 cm o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Przed podmurówką betonowy krzyż o wysokości 40 cm. Na prawo od krzyża zbiorowa mogiła o długości ok. 12 m. Powierzchnia cmentarza trudna do oszacowania, brak wyraźnych granic. Przypuszczalne wymiary to 40 x 22 m. W lewym narożu 8 słabo widocznych mogił pojedynczych i 3 mogiły „plecami” zwrócone w stronę ulicy. Na jednej z nich fragment oryginalnego krzyża.
Dodatkowo 11 pojedynczych mogił rozrzuconych po terenie cmentarza. Z napisu można wywnioskować, że pochowano tu 86 Niemców.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej