Swaderki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olsztynek, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest w lesie na zachód od wsi, przy leśnej drodze wiodącej na południe, w kierunku m. Maróz, około 250 m. od leśnej drogi do Świerkocina. Zaniedbany i zniszczony. Jedynym widocznym śladem są betonowe słupki ogrodzenia. Ślady mogił bardzo słabo widoczne, pierwotnie otoczone były krawężnikiem, stały na nich drewniane krzyże. Pochowano tu 32 żołnierzy niemieckich i 28 rosyjskich poległych 29 sierpnia 1914 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej