Tejstymy II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kolno, pow. olsztyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej