Bartoszyce II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein)
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny Usytuowany, przy ul. Żeromskiego, na zboczu wyniesienia, obok dawnego cmentarza ewangelickiego (obecnie park). Założony na planie zbliżonym do prostokąta. Od ulicy oddzielony murem z cegły. Groby umieszczone na siedmiu tarasach. Każdy taras umocniony murkiem oporowym z cegły. W murze umieszczone bloki ze sztucznego kamienia, po sześć w każdym rzędzie za wyjątkiem ostatniego, krótszego gdzie jest ich mniej. Prawie na każdym bloku wykute dane dotyczące dwóch żołnierzy: imię i nazwisko, nazwa jednostki oraz data śmierci. Na murze od strony północnej, blok ze sztucznego kamienia na nim wykuty napis informujący o liczbie pochowanych na cmentarzu oraz dane dotyczące 9 żołnierzy oraz trzech osób cywilnych. Spoczywa tu 88 żołnierzy armii niemieckiej poległych lub zmarłych z ran w 1914 roku, w tym 10 żołnierzy poległych na przełomie sierpnia i września podczas walk o Bartoszyce, 3 żołnierzy poległych w walkach pod Giżyckiem i Oleckiem, w październiku. 3 żołnierzy poległych w listopadzie w okolicach Puszczy Rominckiej, 11 żołnierzy poległych w bitwie pod Węgorzewem na przełomie listopada i grudnia, 7 żołnierzy w innych miejscach w listopadzie i grudniu, kilkudziesięciu żołnierzy zmarłych w 1915 r., jeden żołnierz armii rosyjskiej, jedna kobieta oraz dwoje dzieci. Łącznie 92 osoby. Stan dobry z czytelną w pełni kompozycją. Odrestaurowany w latach 1991-1992.
[Źródło: W. Knercer “Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim” (1995)]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej