Bartoszyce III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki (niem. nazwa Bartenstein)
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym, położonym przy ul. Kętrzyńskiej. Kwatera usytuowana na skraju alei w pobliżu kaplicy cmentarnej. Mogiły usytuowane w trzech rzędach w pierwszym cztery, w dwóch następnych po sześć. Na każdej niski, dębowy krzyż z wyrytym imieniem i nazwiskiem żołnierza, datą śmierci i nazwą jednostki. Pochowanych jest tu 16 żołnierzy armii rosyjskiej poległych lub zmarłych z ran w lazarecie w latach 1914-1918. Stan dobry o stosunkowo czytelnym układzie. Stan zachowania krzyży — zły.
[Źródło: W. Knercer “Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim” (1995)]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej