Działdowo II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Działdowo, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się na północnym krańcu Działdowa przy ul. Grunwaldzkiej.
Założony na planie prostokąta o wymiarach ok. 38 x 42 m. Otoczony wałem ziemnym o wysokości ok. 2 m. W części północnej zachowały się betonowe płyty nagrobne (ok. 65 sztuk). Na niektórych z nich znajdują się numerowane tabliczki (najniższy numer – 54, najwyższy – 95) z napisami w języku polskim. Jak wynika z napisów, w większości są to mogiły zbiorowe. Nie zachowała się żadna tabliczka imienna. Pochowani żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli w 1914 r. pod następującymi miejscowościami: Cibórz, Działdowo, Grądki, Iłów, Kisiny, Koszelewy, Łęck Wlk. i Mały, Narzym, Niestój, Płośnica i Rudolfowo. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. pochowano tu również nieznaną liczbę poległych. Świadczy o tym zachowana tabliczka:
“TU SPOCZYWA NIEZNANY • ŻOŁNIERZ ROSYJSKI • POLEGŁ w ROKU 1920 w JANOWIE • Nr. 91”
Obiekt jest pozbawiony opieki, zaniedbany i zaśmiecony.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2008-03-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej