Guzów I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz usytuowany jest na tyłach parku pałacu Sobańskich. Dojazd od strony Żyrardowa, od drogi nr 50 (cmentarz widoczny z tej drogi), na początku wsi, przy pomniku katyńskim, w lewo ok. 200 m.

Cmentarz na planie prostokąta o wymiarach 22 x 109 m, w tylnej części zakończony półkoliście, otoczony fosą i żywopłotem. Od frontu 9 słupków z rur, połączonych łańcuchami oraz betonowa stela z tablicą o treści:
PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
KOŁO SZYDŁOWSKIEJ WOLI
DNIA 1 i 2 II 1915 r
/30 000 ZABITYCH/
ORAZ ZAGAZOWANYCH
DNIA 31 V i 6, 7 VII 1915
/5000 ZAGAZOWANYCH/
Centralnie w rzędzie rozmieszczone są dwa pola grobowe w wymiarach: 21x3,5 m. i 19x3,5 m. wysokości ok. 70 cm. Na pierwszym z nich ustawionych jest w trzech rzędach 15 krzyży, wykonanych z rur stalowych, wysokości ok. 75 cm. Na drugim polu w podobny sposób ustawiono 12 krzyży. W tylnej części stoją dwa krzyże łacińskie wysokości 4 m. i jeden prawosławny wysokości 5 m. Wykonane są z dwuteowników. Stan ogólny cmentarza dobry, remontowany i zadbany.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Tomasz Wajda
Data danych:2018-09-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej