Mielno I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grunwald, pow. ostródzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na wzgórzu, w lesie obok kopalni żwiru, ok. 2,5 km na wschód od Mielna. Prowadzi do niego polna droga, odchodząca od szosy przy bunkrze i przechodząca przez teren kopalni.
Jest to cmentarz (prawdopodobnie) z czasów bitwy pod Tannenbergiem w sierpniu 1914 roku. Pochowano na nim wspólnie żołnierzy rosyjskich i niemieckich.
Niedawno odnowiony, na zbiorowych mogiłach postawiono nowe krzyże, także prawosławne. Na kamiennym pomniku współczesna tablica pamiątkowa z nazwa fundatora renowacji cmentarza.

Opracowanie:Wojciech Beszczyński
Data danych:2008-06-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej