Mielno II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grunwald, pow. ostródzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Przy szosie do Pawłowa i Olsztynka, 800 m. na wschód od skrzyżowania z drogą do Nidzicy znajdują się dwie zbiorowe mogiły, oddzielone polną drogą. Obie usytuowane na niewielkim nasypie, otoczone kamiennym krawężnikiem. Na pierwszej, w której spoczywa 24 żołnierzy niemieckich poległych 28 sierpnia 1914 r, postawiono kamień z napisem:" UNSEREN IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG AM 25.8 - 28.8.1914 ZUM EHRENDEN GEDACHNIS DAS LANDWEHR - INFANTERII REGIMENTS 5". W drugiej pochowano 4 oficerów niemieckich poległych również 28 sierpnia.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-16
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej