Baranowo II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała Piska, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła zlokalizowana w ogrodzie dawnej posesji, jest miejscem spoczynku 2 żołnierzy armii niemieckiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2012-05-23
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRAUSEFRANZLANDSTM.LDST. BATL. 741914/18--- -


Powrót do strony głównej