Olszyny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczytno, pow. szczycieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Aby trafić do cmentarza, należy wyjechać ze wsi Olszyny w kierunku na Ostrołękę. Za wsią, za dużym łukiem zakrętu, po lewej stronie jest cmentarz, na którym chowani są mieszkańcy okolicznych miejscowości. W prawej stronie cmentarza, w nieużywanej na nowe groby części jest kilka mogił niepodpisanych (najprawdopodobniej z pierwszej wojny światowej. Wskazuje na to ich budowa przypominająca jedyną podpisaną mogiłę z czasów pierwszej wojny).

Opracowanie:Daniel Paczkowski
Data danych:2008-07-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej