Szczytno I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Szczytno, pow. szczycieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony przy szosie DK58 w Szczytnie w kierunku na Leman. Otoczony kamiennym murem, z wejściem od strony ulicy. Na cmentarzu spoczywa 20 żołnierzy armii rosyjskiej z Inf.R. 63 i 4 żołnierzy armii niemieckiej z Inf.Reg. 176, poległych 30 sierpnia 1914 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2020-10-04
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DROESEH.MUSK.12. Komp. Inf. Regt. 176---- -
FAGINB.MUSK.12. Komp. Inf. Regt. 176---- -
GOERLEWITZP.MUSK.12. Komp. Inf. Regt. 176---- -
SANKOWSKI-MUSK.Inf. Regt. 176---- -


Powrót do strony głównej