Węgorzewo III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na ul. Zamkowej, naprzeciwko Urzędu Miejskiego, znajduje się pomnik upamiętniajacy nauczycieli i uczniów seminarium nauczycielskiego, którzy polegli w czasie I wojny światowej.
Obecnie tablica pomnika przerobiona na nazwę parku.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej