Kusowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Kusowo - nazwa niemiecka wsi - Kussow.
Pomnik znajduje się przy kościele. Tablica z nazwiskami poległych nie zachowała się.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej