Kaletnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa 3 żołnierzy
Opis:

Mogiła usytuowana na skraju lasu przy drodze, za współczesnym cmentarzem. Brak zachowanych nazwisk.
Kurhan zawiera doczesne szczątki około stu żołnierzy poległych 23 listopada 1914 roku. O mogiłę troszczy się miejscowa mieszkanka, która odwiedza cmentarz rzym.-kat. w Kaletniku.

Na końcu ul.Partyzantow (juz w lesie) znajduje sie pojedyńczy grob Ewy Nowakowskiej, ofiary działań wojennych. Ostatnio pojawiła się nowa tabliczka.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy
Data danych:2008-02-24
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
NOWAKOWSKAEWA--1914-11--- -


Powrót do strony głównej