Stoczek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Orzysz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

W lesie niedaleko wsi Ublik położona jest samotna mogiła w której spoczywaj 3 nieznanych Rosjan.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Mieczysław Raczyński
Data danych:2008-03-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej