Giżycko II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Giżycko, pow. giżycko
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Kwatera wojenna, która jest miejscem spoczynku 264 żołnierzy niemieckich i 17 rosyjskich. To pozostałość cmentarza, który był ulokowany pierwotnie w wydzielonej części cmentarza miejskiego.
Obecnie możemy mówić o jego pozostałości w postaci pomnika z uszkodzoną tablicą (umieszczono ją tam w 1993 r. w miejsce dawnej) oraz betonowych płyt nagrobnych z danymi poległych żołnierzy ułożonych wokół pomnika. Dziś jest ich zaledwie 39. Kwatera zniszczona. Na pomniku znajdował się stylizowany wizerunek żelaznego krzyża oraz napis “UNSEREN HELDEN 1914 - 1918”. Napisy zostały skute po 1945 r.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej