Bąkowiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Garbatka Letnisko, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz usytuowany na skarpie, pomiędzy drogą nr 738, torami kolejowymi, a lokalną drogą do stacji PKP.
Od południowej strony prowadzą do niego betonowe schody. Przed nimi żeliwna tablica informacyjna wmurowana murek z cegły licowej. Na tablicy napis:
Miejsce prawem chronione
Cmentarz Wojenny 1914 – 1915 r.
Bąkowiec
Miejsce wiecznego spoczynku
Żołnierzy armii austro-węgierskiej
niemieckiej i rosyjskiej
wśród nich byli także Polacy
cześć ich pamięci

Obiekt ogrodzony płotem z betonowych prefabrykatów. W części południowo – wschodniej dwuskrzydłowa z metalowych prętów bramka wejściowa zwieńczona metalowym krzyżem. Cmentarz na planie prostokąta o wymiarach 25 x 10 m. Pola grobowe wykonane współcześnie, z betonowych płyt krawężnikowych, niesymetrycznie rozmieszczone po obu stronach alejki głównej, na końcu której znajduje się krzyż metalowy o wysokości ok. 4 m. Obiekt wyremontowany – jego pierwotny kształt zapewne wyglądał inaczej.
Brak informacji o ilości pochowanych tu żołnierzy armii rosyjskiej, niemieckiej i austro - węgierskiej

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej