Dębica I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Dębica, pow. dębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Pochowano 274 Austriaków, 177 Niemców i 8 Rosjan.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej