Jaśliska-Kamień


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dukla, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej