Krawce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na końcu asfaltowej drogi a miejscowości Krawce stoi kościół, za kosciółem już tylko ugory. Mijamy kościół z prawej stony i idziemy polną, wijącą się wśród ugorów i pagórków drogą ok. 500-700 m, mając skraj lasu po prawej stronie. Na jednym z takich wzniesień usytuowany jest cmentarz poległych w I ws. Jest zaniedbany, ogrodzony częściowo symbolicznie. W centrum znajduje się pomnik i kilka symbolicznych mogił
Brak nazwisk.

Opracowanie:Maria Łopaciuk
Data danych:2011-03-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej