Wydrza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Za skrzyżowaniem głównej drogi na skraju miejscowości Wydrza, wzdłuż rowu melioracyjnego ciągnie się polna droga. W odleglosci ok. 100 m, tuż za rowem melioracyjnym ciagną się orne pola.
W niedalekiej odległości ok. 10 m od skraju takiego obsianego pszenicą pola, w jego środku, znajduje się kilka zaniedbanych, nieogrodzonych mogił z okresu I wś.

Opracowanie:Maria Łopaciuk
Data danych:2011-03-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej