Bielice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany po wschodniej strony drogi nr 50 pomiędzy Żyrardowem, a Sochaczewem.
Cztery pola grobowe otoczone trotuarem, na każdym z nich 5 betonowych krzyży prawosławnych. W części centralnej betonowy obelisk, na którym umieszczona jest tablica z napisami po polsku i rosyjsku o treści:
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH
POLEGŁYCH W LATACH PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
(1914 – 1918)
Cmentarz w dobrym stanie. Przy jednym z krzyży metalowa tabliczka z napisem:
CMENTARZ WOJENNY
TU SPOCZYWA 120
ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH
POLEGŁYCH W 1915 R.


Opis ze strony Mariusza Kwiecińskiego - Cmentarze wojskowe

Opracowanie:Krzysztof Orliński, Piotr Żaczek, Tomasz Wajda
Data danych:2007-07-15
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DIED?ASIEMIONSZEREGOWY / ROSJANIN-1915--- FROHENAU/WRONOWY
P?IWANSZEREGOWY / ROSJANIN-1915--- FROHENAU/WRONOWY


Powrót do strony głównej