Pęk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Harasiuki, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Brytan
Data danych:2009-08-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej