Wólka (podkarp.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Harasiuki, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

[foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej