Kolonia Stróża


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kraśnik, pow. kraśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy I Wojny Światowej w okolicy Kolonii Stróży. Cmentarz znajduje się w lesie przy torach kolejowych między Kraśnikiem PKP od zachodu a miejscowością Góry od wschodu a od południa Stróżą.

Opracowanie:Epegeiro
Data danych:2016-09-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DAŇAANDREJ--1915-07-07-1881-06-11- -


Powrót do strony głównej