Potok-Wapianka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jedlicze, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Bardzo trudny do odnalezienia. Należy tuż przed GS-em skręcić w lewo z głównej drogi i zejść zboczem na tereny kopalniane.

Opracowanie:Bogusław Kielar
Data danych:2010-06-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej