Jesówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany w lesie na wschód od wsi. Przy polnej drodze na skraju wsi, tabliczka wskazująca dojście (ok. 250 m. leśną ścieżką w kierunku wschodnim).

Cmentarz na planie prostokąta o wymiarach 25 x 16 m., otoczony ziemnym obwałowaniem, wysokości ok. 1,5 m. Od strony zewnętrznej otoczony fosą. Po zakończeniu I W.Ś. cmentarzem tym opiekowali się niemieccy osadnicy, mieszkający w Iwicznej k/Piaseczna. Cmentarz ten zyskał lokalną nazwę "Różanka", od złożonego na nim ogrodu różanego. Ostatnio remontowany w 1995 r. przez szczep harcerski z Zalesia.
Wewnątrz obwałowania po bokach dwa pola grobowe z dwoma rzędami krzyży, przedzielone centralnie biegnącą ścieżką. Na grobach pochowanych Niemców kamienne krzyże (35), mogiły żołnierzy rosyjskich w formie polnych kamieni z wyrytym prawosławnym krzyżem i ilością poległych Rosjan (5). Przed wejściem dwa głazy. Na jednym z nich napis: Módlcie się za poległych, na drugim: DEM GEDACHTES DER HIERRUHENDEN (?) 76 DEUTSCHE, 24 (74) RUSSEN. Z dwóch kamieni na polach grobowych wynika, że Rosjan pochowanych zostało co najmniej 77, a są jeszcze dwa, na których brak jest danych o liczbie poległych. Pomnik centralny w formie 3 krzyży. Po środku duży krzyż z blachy stalowej. Po jego lewej stronie krzyż łaciński, zwieńczony daszkiem, po prawej prawosławny z takimż samym daszkiem. Część centralna wyróżniona kamiennym obmurowaniem, po środku którego znajduje się ocembrowany kamieniem dół o wymiarach 1x1x0,8m. Stan cmentarza bardzo dobry.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Eugeniusz Langda
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej