Komańcza I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Komańcza, pow. sanocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

W Komańczy za nasypem kolejowym obok wiaduktu i drogi do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, po prawej stronie, znajduje się cmentarz wojskowego z okresu I wojny światowej. Cmentarz jest zaniedbany i zarośnięty krzewami, stoi tam tylko jeden drewniany krzyż i na ogrodzeniu jest tablica informacyjna. „Na cmentarzu spoczywają żołnierze armii austrowęgierskiej, którzy jako ranni i chorzy wracali koleją na leczenie do swoich rodzinnych krajów za Karpaty. W większości byli to honwedzi węgierscy. Według relacji mieszkańców Komańczy chowano także jeńców wojennych dziesiątkowanych z powodu wycieńczenia, głodu i epidemii chorób zakaźnych. Byli oni zatrudniani do ciężkich prac w miejscowych kamieniołomach, a także przy usuwaniu zniszczeń wojennych, napraw dróg, torów kolejowych i obiektów inżynieryjnych.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:2008-09-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej