Kaczorowy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Raciąż, pow. płoński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony we wsi Kaczorowy na terenie prywatnym. Zlokalizowany jest koło torów niedaleko przejazdu kolejowego.

Założony na planie kwadratu o wymiarach ok. 12 x 12 m. Obiekt otoczony jest kamiennym murem, w formie bastionu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami jeszcze w roku 1945 znajdowały się tam krzyże i nagrobki z napisami w języku niemieckim. Obecnie w obrębie ogrodzenia rosną kilkudziesięcioletnie drzewa liściaste. Brak jest jakichkolwiek pozostałości po krzyżach i nagrobkach.
Na cmentarzu pochowani są żołnierze niemieccy polegli w 1915 r.
Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej