Krościenko Wyżne I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. KrOścienko Wyżne, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła wojenna prawdopodobnie na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej